Jeg våknet i mørket. Men lyden av liv banet vei for solens brennende inntreden. Over Toscanas sypresser. Over Firenzes rustikke hustak og livgivende jordfarge. Igjen oppvarmet etter nattens fravær av lys. En tynn stripe var nok. Som en kniv av lys, blir du bokstavelig talt tatt på sengen. Den ser deg…read more…

It all starts with change. Every time two atoms fuse together to form a single nucleus, photons are released. What we know as light. A star is a luminous sphere, only held together by its own gravity. The warmer the core, the brighter it burns. In silence, deep in the darkness…read more…

Studier av fortid. De fordyper seg. I historie på UiO. I hverandre. En fadder er en person som har et spesielt ansvar for å ta seg av en annen. Han tar seg av henne. Hun av ham. // Preteritum. De er med ett to. Veiledningen er blitt veien. Den omsvøpende,…read more…

Slik gikk de. Med stjernene som veiledning. Som så mange før dem. Blant frender, i lengsel mot noe større. Lær, vadmel, ull. Skoene er utslitte. Sulten er altomfattende. Men styrken er større. De ferdes mot Nidaros, og entrer Kongsveien. ‘Suemfstofuonne j Grytingh a Frone sydra gardenom’, står det. Vi kan lese…read more…