Studier av fortid. De fordyper seg. I historie på UiO. I hverandre. En fadder er en person som har et spesielt ansvar for å ta seg av en annen. Han tar seg av henne. Hun av ham. // Preteritum. De er med ett to. Veiledningen er blitt…read more…

  Slik gikk de. Med stjernene som veiledning. Som så mange før dem. Blant frender, i lengsel mot noe større. Lær, vadmel, ull. Skoene er utslitte. Sulten er altomfattende. Men styrken er større. De ferdes mot Nidaros, og entrer Kongsveien. ‘Suemfstofuonne j Grytingh a Frone sydra gardenom’, står det. Vi kan…read more…

    Månen er bølgenes vitne. Sølvskimrende bruser toppene innover mot strandkanten. Stillheten brytes i en jevn rytme. Står du for lenge synker du ned, går du for fort ser du ikke fotsporene.. De ser hverandre, på øyen som en gang het Real de las Palmas. Janne er på jentetur.…read more…

  Singularitet er en betegnelse for et sted i tid og rom der en eller flere fysiske størrelser ikke er definert, fordi verdien av dem er uendelig stor. De var der. På samme tid, samme sted. Som en naturlig synergieffekt. Sammen er de større enn de er hver for seg.…read more…

  Han ville overraske henne. Fredag den 6. juni var det gått ett år. Det beste året i livet, for ham, for dem begge. Hun var invitert. Kom til Bogstad Gård kl. 18. Jeg er der. Pledd, crocket, champagne og ulovlig engangsgrill. Moreller og jordbær. De to, for ett år…read more…