// Förbi kvarnen. Ner Bergstigen och Smedjegatans brostenar, der höstens små solstrålar guldbelägger Gullmarsstrand. Värmen slår ring om Skaftö denna kvelden. Som en sista homage före vintern.. Inte at det spelar någon roll. Ingrid och Filip skapar sin egen värme… // Enkelte dager varer flere år. De sitter fast i minnet…read more…