1. Hei Henrik!  Hvordan fotograferer du et bryllup? Hei! Kort sagt fotograferer jeg dokumentarisk dvs. å fange øyeblikk, istedet for å forstyrre situasjonen med et “smil til fotografen, alle sammen!” Jeg er ‘flue på veggen’ gjennom hele dagen, og fotograferer bryllupet deres slik det utfolder seg naturlig, uten noen som…read more…