Slik gikk de. Med stjernene som veiledning. Som så mange før dem. Blant frender, i lengsel mot noe større. Lær, vadmel, ull. Skoene er utslitte. Sulten er altomfattende. Men styrken er større. De ferdes mot Nidaros, og entrer Kongsveien. ‘Suemfstofuonne j Grytingh a Frone sydra gardenom’, står det. Vi kan…read more…