Mareimsfjara het det. Et sted med navn av hav og fjære. Flere århundre av røtter; like dypt under overflaten som fjedli er høye. Breen sveiper over lustrafjorden og fargelegger vannet i sine egne grønntoner. Omgitt av Joranger, Urnes og Skjolden. Omsvøpt av Gaupne, Solvorn og Dale. Stavkirken minner deg høflig…read more…