Studier av fortid.

De fordyper seg. I historie på UiO. I hverandre.
En fadder er en person som har et spesielt ansvar for å ta seg av en annen.
Han tar seg av henne. Hun av ham.

//

Preteritum.

De er med ett to. Veiledningen er blitt veien.
Den omsvøpende, støttende armen er blitt gjensidig.
Bygger hverandre opp. Tuftet på historie.
Drevet av nåtid.

//

Historisk presens.

I Boye Ordins gate 3, Skien ligger den. Villa Fløyen.
Ført opp av en konsul for hundre år siden,
for deretter å få taket løftet enda et par meter denne august-natten,
hundre år senere, til ære for Silje & Hans-Olav.
Futurum.

 

 

 

 

Bryllup_Skien_00008

Bryllup_Skien_00003

Bryllup_Skien_00005

Bryllup_Skien_00002

Bryllup_Skien_00007

Bryllup_Skien_00006

Bryllup_Skien_00010

Bryllup_Skien_00012

Bryllup_Skien_00011

Bryllup_Skien_00018

Bryllup_Skien_00015

Bryllup_Skien_00013

Bryllup_Skien_00017

Bryllup_Skien_00014

Bryllup_Skien_00020

Bryllup_Skien_00019

Bryllup_Skien_00021

Bryllup_Skien_00023

Bryllup_Skien_00022

Bryllup_Skien_00024

Bryllup_Skien_00025

Bryllup_Skien_00026

Bryllup_Skien_00027

Bryllup_Skien_00028

Bryllup_Skien_00029

Bryllup_Skien_00030

Bryllup_Skien_00031

Bryllup_Skien_00033

Bryllup_Skien_00036

Bryllup_Skien_00038

Bryllup_Skien_00041

Bryllup_Skien_00035

Bryllup_Skien_00040

Bryllup_Skien_00043

Bryllup_Skien_00044

Bryllup_Skien_00046

Bryllup_Skien_00045

Bryllup_Skien_00048

Bryllup_Skien_00049

Bryllup_Skien_00050

Bryllup_Skien_00052

Bryllup_Skien_00053

Bryllup_Skien_00054

Bryllup_Skien_00055

Bryllup_Skien_00056

Bryllup_Skien_00057

Bryllup_Skien_00058

Bryllup_Skien_00059

Bryllup_Skien_00061

Bryllup_Skien_00062

Bryllup_Skien_00063

Bryllup_Skien_00065

Bryllup_Skien_00066

Bryllup_Skien_00067

Bryllup_Skien_00068

Bryllup_Skien_00069

Bryllup_Skien_00072

Bryllup_Skien_00076

Bryllup_Skien_00074

Bryllup_Skien_00075

Bryllup_Skien_00077

Bryllup_Skien_00079

Bryllup_Skien_00080

Bryllup_Skien_00081

Bryllup_Skien_00082

Bryllup_Skien_00078

Bryllup_Skien_00083

Bryllup_Skien_00084

Bryllup_Skien_00085

Bryllup_Skien_00086

Bryllup_Skien_00087